Version de
Version cz
Version de
Version en
Outlet
Menge - Artikel: 0 0,- Kč

Cukrovka: nejčastější symptomy - příznaky onemocnění

Jedním z prvních a nejčastějších příznaků diabetu je zvýšená hladina glykemie - tedy hladiny cukru v krvi. ✔️ Mezi vnější projevy cukrovky patří také slabost, únava, malátnost až letargie. Jaké jsou další?

Prevence cukrovky může předejít zdravotním komplikacím

Akutní pocit hladu, stav únavy a slabosti s třesem rukou, nutkání okamžitě zkonzumovat něco sladkého. Stav, kdy klesne hladina krevního cukru v krvi, nazýváme hypoglykémií.

Hladina cukru v krvi je řízena především funkcí slinivky břišní, která produkuje inzulín. Právě tento přehlížený orgán má dopad na regulaci inzulínu, který ovlivňuje optimální hladinu glykémie v krvi. Tato funkce je narušena především u lidí postižených diabetem.

Přes 750 000 nemocných v České republice, přes 390 miliónů ve světě a počty pacientů každoročně stoupají. Řeč je o nenápadném onemocnění, které však není radno podceňovat – o cukrovce. Nemoc, která podle prognóz odborníků, dřímá neodhalena u mnoha dalších osob. Jaké jsou tedy symptomy, kdy zbystřit a zajít k lékaři? Jaké příznaky cukrovku nejčastěji provázejí?

Příznaky Diabetes Mellitus 1. typu

Typické pro tento typ diabetes je pomalý vývoj. Odhalený bývá zpravidla na podzim či na jaře, v době se setkáváme s virovými onemocněními. Nejčastějším projevem je žízeň, časté močení či hubnutí. U menších dětí se přidává pomočování, zejména v noci.

S postupem času objevíme v moči i dechu aceton, vše je doprovázeno únavou. U vybraných jedinců se může projevit svědění genitálii či rozvoj plísní.

Pokud jsou příznaky cukrovky přehlédnuty a nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se zvracení a bolesti břicha. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá ketoacidóza. Hromadění kyselých odpadních látek spolu s odvodněním vede ke vzniku diabetického kómatu, provázeného hlubokým dýcháním.

Příznaky diabetes mellitus 2. typu

Výskyt diabetu 2. typu bývá často odhalený náhodně při odběrech krve. Na rozdíl od prvního typu, jsou příznaky často být nevýrazné, pomalu nastupující či atypické.

Mezi obecné příznaky diabetu patří žízeň se zvýšeným příjmem tekutin a častým močením, což je způsobeno vysokou hladinou krevního cukru. Při 2. typu diabetes se taktéž pacient setkává s neostrým viděním, mravenčením či snížením chuti k jídlu.

Vzhledem k tomu, že sekrece inzulinu nikdy neklesne až k nule, nejsou pro diabetes 2. typu typické akutní komplikace jako je akutní ketoacidoza, která je typická pro diabetes 1. typu.

Diabetes 1. typu

Velmi často se rozvíjí náhle a může mít zejména tyto příznaky:

 • Zvýšený pocit žízně a velké sucho v ústech
 • Pomočování
 • Časté močení
 • Neustálý hlad
 • Rozmazané vidění
 • Pokles hmotnosti
 • Nedostatek energie a velmi častá únava

Diabetes prvního typu je často diagnostikován na základě hladiny glukózy v krvi a také v přítomnosti různých příznaků, které jsou uvedeny výše.

Diabetes 2. typu

Příznaky diabetu druhého typu jsou často tyto:

 • Extrémní hlad
 • Rozmazané vidění
 • Časté močení
 • Nadměrná žízeň
 • Velmi pomalu se léčící rány a také často se opakující infekce
 • Necitlivost a brnění nohou a také rukou
 • Nedostatek energie a častá únava

Velké množství pacientů, kteří mají diabetes druhého typu o své nemoci velmi dlouhou dobu vůbec neví, jelikož příznaky nejsou tak moc zjevné, jako je tomu u diabetu prvního typu a rovněž také může trvat o poznání déle, než je diabetes vůbec diagnostikován.

Jakým způsobem se diagnostikuje cukrovka?

Existuje hned několik způsobů, jak správně diagnostikovat cukrovku. Zde jsou uvedeny zejména běžné krevní testy, které se používají pro zjištění toho, zda cukrovkou skutečně trpíte:

 • Test glykémie z plazmy prováděné nalačno: Kontroly, kterým se říká testy glykémie nalačno. U daného testu nesmíte naprosto nic pít ani jíst, a to po dobu cca osmi hodin před samotným testem. Provedení daného testu se často plánuje na velmi brzo ráno, a to ještě před samotnou snídaní.
 • Test A1C (glykovaného gemoglobinu): Měří se zejména hladina cukru v krvi, a to v posledních zhruba dvou až třech měsících. U daného testu nemusíte být nalačno a ani nemusíte pít nic zvláštního.
 • Perorální glukózový toleranční test (OGTT): Testuje, jak reaguje vaše tělo na glukózovou zátěž. U zmíněného testu se vypije speciální nápoj. Dále se provedou testy hladiny cukru ve vaší krvi před a také po vypití daného nápoje.
 • Náhodný test glykémie ve vaší plazmě: Kontrola krve v daný okamžik, kdykoliv během celého dne, bez přípravy na daný test. To se často provádí zejména v případě, kdy máte zcela zjevné příznaky cukrovky, kupříkladu náhlá ztráta vaší hmotnosti, extrémní únava či další příznaky cukrovky.

Diabetes mellitus je takzvané hormonální onemocnění, které se zejména projevuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a také poruchou metabolismu sacharidů v našem těle. Je postižených zhruba 5 % populace.

Diagnóza cukrovky

Je to porucha, jenž se objevuje během celého těhotenství. Může znamenat zejména ohrožení vašeho plodu, proto mu zejména věnujte velkou pozornost.

Cukrovka má mnohem větší genetický původ, ovšem je možné ji získat také nesprávnou životosprávou. Zdali si uvědomíte, že obezita (jedna z možných příčin cukrovky) se pomalu ale jistě stává pandemií, cukrovka totiž může číhat takřka za každým rohem. V případě, že se ovšem nerozhodneme preventivně bojovat.

Diabetes mellitus čili diabetes (cukrovka) je naprosto vážně celoživotní onemocnění, které postihuje obě dvě pohlaví, naprosto veškeré věkové kategorie a také etnické skupiny a rovněž rasy. Větším problémem, než je samotná cukrovka, jsou ovšem její komplikace, které postihují zejména ledviny, cévy, oči a také nervovou soustavu. Vážnost tohoto onemocnění je dána zejména nevratností těchto změn, které postihují zejména orgány a tkáně. Stoupá tak nejen počet komplikací, ovšem častěji se objevují zejména jejich závažnější formy, které jsou spojeny zejména se ztrátou funkcí poškozených tkání a orgánů.

Cukrovka je navíc dědičné onemocnění, ovšem nejde pouze a jen o chorobu. Cukrovka je skupina jistých nemocí, které mají odlišnou příčinu, průběh, příznaky a léčbu.

Rozdělení cukrovky

Rozeznáváme zejména čtyři základní typy, ze kterých se v naší zemi vyskytuje především diabetes prvního a také druhého typu.

1.Typ diabetesu ve většině případů začíná zejména v mládí a vzniká takzvaným porušením inkrečních buněk takzvaného pankreatu (slinivky břišní). Dané buňky produkují zejména hormon, který se nazývá inzulín a který odpovídá zejména za redukci glukózy ze samotné stravy. Poškozením těchto inkrečních buněk často dochází k takzvanému absolutnímu nedostatku inzulinu.

Glukóza se ze samotné potravy často nemůže odbourávat a hladina cukru ve vaší krvi tak často stoupá. Léčba prvního typu diabetu probíhá zejména podáváním inzulínu.

2. Typ diabetesu se zpravidla vyskytuje ve vyšším věku. Je zejména charakteristický tím, že jeho kmenové buňky, na kterých má samotný inzulín působit, na tento inzulín už tak dobře nereagují. Stali se tak vůči inzulínu odolnými. Tento relativní nedostatek inzulínu v krvi, který se nazývá také rezistencí na inzulín, se dále pokládá za takzvaný následek permanentně vysoké hladiny cukru a také inzulínu, která se dále pozoruje například u lidí, kteří mají nadměrnou tělesnou hmotnost.

Terapie diabetes druhého typu tak nastává zcela postupně: v prvé řadě se pokoušíme o celkové snížení naší hladiny cukru v krvi, a to za pomoci diety. Pokud ovšem nejsou naše dietická opatření pro samotnou léčbu dostatečná, snižuje se hladina cukru v krvi podáváním léku a v pokročilejším stádiu také podáváním inzulínu.

Jaké jsou příznaky cukrovky

Ještě jednou si to shrneme, jaké jsou tedy nejčastější příznaky cukrovky?

Mezi typické symptomy tohoto onemocnění, zejména při diabetu prvního stupně je především velká žízeň, hlad, pocit únavy, nadměrné vylučování moči, hlad či svědění a také náchylnost k různým infekcím. Při diabetu druhého typu ovšem mohou tyto symptomy velmi často chybět, neboť toto onemocnění velmi často začíná velmi pomalu a také v mnoha případech zůstává velmi dlouhou dobu nepozorováno. Život ohrožující situace je takzvaná Coma diabeticum, která zejména vzniká extrémně nízkými hodnotami cukru ve vaší krvi, jako takzvaný hypoglykemický šok, při kterém příliš často klesají hodnoty vašeho cukru v krvi.

Aby se zejména zabránilo pozdějším velmi škodlivým účinkům cukrovky, které jsou zejména vyvolány změnami krevních cév, je zejména rozhodující si pečlivě nastavit hladinu cukru v krvi, a to po naprosto celý život. Rovněž je dobré takzvané „zaškolení“ diabetika. Ke zmíněným pozdějším velmi škodlivým účinkům patří zejména infarkt, změny sítnice, které mohou často vést až k oslepnutí, mozková mrtvice či poruchy funkce vašich ledvin, která může vést až k selhání ledvin, které si následně vyžaduje hemodialýzu. Dále může dojít k poruchám erekce a také k poškození nervů, které s sebou přináší také celkovou poruchu vaší senzibility.

Jaká je léčba cukrovky?

Při samotné léčbě diabetu, tedy cukrovky prvního typu je léčba samotným inzulínem zcela nezbytná, neboť samotná slinivka nevytváří naprosto žádný inzulín.

Při samotné léčbě diabetu, tedy cukrovky druhého typu může mimo zmíněné úpravy životního stylu a také dodržování naprosto zdravých stravovacích návyků pomoci také podávání léků.

Cílem této léčby je také snížení hladiny cukru ve vaší krvi, přičemž ovšem každý typ léčby funguje naprosto jiným způsobem. U pacientů, u nichž je funkce pankreatu alespoň částečně zachována, tedy produkce inzulínu je přítomna i tehdy, když se vyskytuje ve sníženém množství. Je poté možné podávat léky, které sekreci a účinek inzulínu ovlivňují.

U pacientů, kteří nemají dostatečnou činnost slinivky je zapotřebí chybějící inzulín podávat také injekčně. Snížení vašeho krevního tlaku také snižuje riziko vzniku dalších závažných zdravotních komplikací jako je například srdeční infarkt, onemocnění ledvin, nervů, očí či mozková příhoda. Váš ošetřující lékař či diabetologická sestra vám ovšem se samotnou přípravou plánu diabetické péče, jehož nezbytnou součástí je kombinace různých léčebných postupů, ale i změna životního stylu, a to včetně úpravy stravovacích návyků, které poté vyhovují individuálním potřebám lidí s tímto onemocnění, pomůže.

Cukrovka: nejčastější symptomy - příznaky onemocnění - 228131 - Cukrovka: nejčastější symptomy - příznaky

Cukrovka: nejčastější symptomy - příznaky

Kommentar eingeben

Login
E-Mail ( E-Mail wird nicht veröffentlicht )
Ihr Beitrag   ( Nach dem Versenden der Nachricht können Bilder eingefügt werden. )
Kopieren code
antispam
     Mehr Informationen

Bei der Bereitstellung unserer Dienste handelt es sich um Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Vielen Dank.   Mehr Informationen